:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: การเปิดเผยแผนราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

วันที่ลงประกาศ: 30 ก.ค. 2564

รายละเอียด:


file

mid_9_2022_9_24_396436.pdf