:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1-12 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่สะโตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระยะที่ 2)

วันที่ลงประกาศ: 3 ต.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_54_6_46_981.pdf