:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: การเปิดเผยแผนราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาเอกฃนกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1-12 ในเขตพิ้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะที่ 2

วันที่ลงประกาศ: 30 ก.ย. 2563

รายละเอียด:


file

mid_10_2022_9_24_401878.pdf