:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ติดต่อเรา

 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : 053-029341
โทรสาร (FAX) : 053-029343
E-mail : saraban@thungsatok.go.th
Website : www.thungsatok.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

 

แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น