:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: พริกลาบครูสิทธิ์

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ชื่อผลิตภัณฑ์ : พริกลาบครูสิทธิ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์ :  พ่อครูสุรสิทธิ์  สิทธิชัย  หมู่ 11  บ้านหัวริน

สินค้าOTOP ระดับ : 4 ดาว

หมายเลขโทรศัพท์ : 084-6128442

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร