:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: ทองม้วนข้าวกล้อง

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ทองม้วนข้าวกล้อง

เจ้าของผลิตภัณฑ์ : กลุ่มสตรีบ้านท่าจำปี  หมู่ 8

สินค้าOTOP ระดับ : 4 ดาว

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-024064,081-6712668

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร