:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: มีด-ขวาน

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

 

ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีด-ขวาน

เจ้าของผลิตภัณฑ์ : กลุ่มเตาเหล็ก555  หมู่ 6 บ้านร้อง

สินค้าOTOP ระดับ : 2 ดาว

หมายเลขโทรศัพท์ : 085-7160719,081-0341606

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร