:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: น้ำพริกหนุ่ม (อุ้ยแก้ว)

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกหนุ่ม (อุ้ยแก้ว)

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ : วิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านพนัง

 

สินค้า OTOP ระดับ : ดีมาก

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 084 - 6256565 , 089 - 7562827

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร