:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: วิสาหกิจชุมชนบ้านรักสมุนไพรบ้านร้อง หมู่ 6

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ชื่อผลิตภัณฑ์ : วิสาหกิจชุมชนบ้านรักสมุนไพรบ้านร้อง หมู่ 6

 

เจ้าของผลิตภัณฑ์ : ผ่องพันธ์ มณีโต

 

สินค้า OTOP ระดับ : ดี

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 081 - 5300608

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร