:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร