:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การออกเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร