:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งสะโตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2566
นายธนวน แสนกุย นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลทุ่งสะโตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร