:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอาชีพสตรีแม่บ้านตำบลทุ่งสะโตก “การทำขนมบ้าบิ่น และขนมวาฟเฟิล”

27 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 27 สิงหาคม 2566  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร