:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลทุ่งสะโตก

2 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลทุ่งสะโตก โดย เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  30 สิงหาคม  2566 - 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก และจังหวัดระยอง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร