:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: ทศบาลตำบลทุ่งสะโตกร่วมกับมูลนิธิWVS ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมการคุมกำเนิดสุนัขโดยการผ่าตัดทำหมันตำบลทุ่งสะโตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566

3 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร