:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก // วิสัยทัศน์ : ชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ผนวกการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาเศรษฐกิจ // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-029341 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-029343 อีเมล์ : saraban@thungsatok.go.th

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะทางกีฬาสากลขั้นพื้นฐาน ประจำปี2566

5 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะทางกีฬาสากลขั้นพื้นฐาน ประจำปี2566 วันเสาร์ ที่5 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร